Ako ay lalapit

Published by Borneo Templates. Katulad ng nasusulat, binigyan niya sila ng tinapay na kakainin na nagmula sa langit. Sila ay papatawid ng dagat patungong Capernaum. Kalakasan ko ay ikaw Kalakasan ko ay ikaw Kalakasan ko ay ikaw Ang kagalakan sa tuwi-tuwina Kalakasan ko ay ikaw Kalakasan ko ay ikaw Kalakasan ko ay ikaw Ang kagalakan sa tuwi-tuwina Chorus:

Uploader: Nesho
Date Added: 28 August 2010
File Size: 62.88 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 61828
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

John Chapter 6 - Tagalog (John and James) Bible

Kapagdaka, ang bangka ay nasa bayang kanilang pupuntahan. I also recommend that you learn these couple of Musikatha songs: Ang bawat isa nga na nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin.

And much much moreā€¦. From The Inside Out. Ang mga Judio nga ay nagbulung-bulungan tungkol sa kaniya dahil sinabi niyang, Ako ang tinapay na bumabang mula sa langit.

Ako Ay Lalapit - Lyrics

Sino ang makauunawa nito? Nang sila ay mabusog, sinabi niya sa kaniyang mga alagad: Freedom to develop the sermon outlines to contextualize it in your own situation.

Watch TV Shows and Movies. Ako ang tinapay na buhay na bumabang mula sa langit. It is devotional in form, so if you really like to sing a real devotional song, I recommend you to learn this very beautiful song. Mahirap ang pananalitang ito. Pagkakita nila, tinanong nila siya: Nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Mayroong ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Huwag kayong gumawa para sa pagkaing nasisira.

Pinili ko kayong labindalawa at isa sa inyo ay diyablo, hindi ba? Ito na nga ,alapit propeta na darating sa sanlibutan. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay makakain ng laman ng Anak ng tao at makainom ng kaniyang dugo ay wala kayong buhay. Madamo sa dakong iyon kaya naupo ang mga lalaki na ang dami ay humigit-kumulang sa limang libo. Saan tayo makabibili ngtinapay upang makakain ang mga ito? Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa wy.

Sinabi ni Jesus sa kanila: Aking natagapuan Ang pag-ibig Niyang laan tunay na kasaganaan Dulot Nyang waalang hangan Halina't ihayag Ang kanyang kadakilaan Ang buhay magbabago Kung susunod ka kay Kristo Lubos-lubos, Buhos-buhos Sama-samang maghandog Ng papuri't pagsamba Sa ating Diyos na dakila Lubos-lubos, buhos-buhos Sisidlan ay ihanda na Sa ulan ng kasaganaan Tunay na makakamtan.

Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Newer Posts Older Posts Home. Published by Borneo Templates.

Ako ang tinapay ng buhay. Qy Andres, isa sa kaniyang mga alagad na kapatid ni Simon Pedro ay nagsabi sa kaniya: Marami nga sa kaniyang mga alagad na nang marinig ito ay nagsabi: Papaano nga niya masasabing, Ako ay bumabang mula sa langit? Ang dahilan ay ito: Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman.

This site uses Akismet to reduce spam.

3 thoughts on “Ako ay lalapit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *